Cennik 2018/2019

*kwoty są wyliczone następująco

         cena jednej lekcji x ilość jednostek lekcyjnych w ciągu roku = całkowita cena kursu
        CAŁKOWITA CENA KURSU : 10 RAT = RATA MIESIĘCZNA

* kaucja jest odliczana od ostatniej raty